AAU logo

Samskabelse mellem offentlige og frivillige aktører

Aldring og immigration udgør to af de væsentligste socialpolitiske udfordringer for velfærdsstaten i disse år. Der eksisterer derfor et væsentligt behov for at nytænke løsningsmodellerne på disse områder. For at imødekomme denne aktuelle udfordring har dette projekt til formål at undersøge, hvordan samskabelse mellem offentlige og frivillige aktører kan være med til at forbedre og forandre velfærdsydelser og -aktiviteter på ældre- og flygtningeområdet.

Samskabelse er et udtryk for, at frivillige aktører fra civilsamfundet samarbejder med aktører fra den offentlige sektor om at løfte velfærdsopgaver på en ligeværdig og gensidigt forpligtende måde. Samskabelse indebærer derfor en udfordring med, at få de to samfundssektorers forskellige logikker, praksisser og værdier til at gå hånd i hånd – et samarbejde, der både rummer potentiale for synergi og konflikt. 

VELUX Fonden har bevilliget ca. 3,3 millioner kroner til realiseringen af projektet som en del af Velux Fondens tværgående program. 

 

Læs mere om projektet