AAU logo

Deltagere i projektet

Projektets aktører

Projektet involverer deltagere fra kommune, civilsamfund og forskning.

Projektet tager afsæt i Aalborg Kommune, der gennem projektet ’Lokalsamfundet Bygger Bro’ har været central for udviklingen af samskabelses- og samarbejdsformer mellem frivillige og den offentlige indsats på integrationsområdet. Gennem projektet ’Fremtidens Plejehjem’ har de ydet en tilsvarende indsats for inddragelse af frivillige på ældreområdet. Aalborg Kommune deltager i dette projekt både på ældreområdet og på integrationsområdet og dermed med to forskellige forvaltningsgrene og to deltagere i projektgruppen. Aalborg Kommune har i længere tid spillet en aktiv rolle i udviklingen af forholdet mellem kommuner og civilsamfund og har politisk prioriteret at bruge ressourcer på at afprøve forskellige samarbejds- og samskabelses-former.

På integrationsområdet deltager endvidere Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp, der er de to af de væsentligste landsdækkende organisationer på området. Begge organisationer har været involveret i samskabelsesprojektet ’Lokalsamfundet Bygger Bro’ i samarbejde med Aalborg Kommune og har vist stor interesse for at udvikle samskabelsesformen og bidrage til udviklingen af velfærdstilbud og aktiviteter.

På ældreområdet deltager Ældresagen og Røde Kors som repræsentanter for civilsamfundet. Organisationerne er blandt de største landsorganisationer på området og har begge en række aktiviteter iværksat i Aalborg Kommune, hvor de indgår i samarbejdsrelationer med kommunen på ældreområdet.

Forskerne fra AAU og KORA har henholdsvis baggrund i civilsamfunds- og frivillighedsforskning, forskning i integration og immigration, ældreforskning samt forskning i kommunale velfærdsløsninger og organisation. Dermed dækker forskergruppen bredt de forskellige, relevante aspekter af problemfeltet.

 

Præsentation af projektets deltagere

De institutioner/organisationer og personer, der indgår i projektet er følgende: 

 

Aalborg Universitet

Morten Frederiksen

Lektor, projektleder

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Tlf: 99 40 26 90

E-mail: mfr@socsci.aau.dk

 

Ane Grubb

Post doc

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Tlf: 99 40 26 19

E-mail: grubb@socsci.aau.dk

 

Lars Skov Henriksen

Professor

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Tlf: 99 40 81 42

E-mail: larsskov@socsci.aau.dk

 

Kathrine Vitus

Lektor

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Tlf: 99 40 28 41

E-mail: vitus@socsci.aau.dk

 

Anne Sophie Bach Kristensen

Studentermedhjælper

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Tlf: 28 55 84 49

E-mail: asbk13@student.aau.dk

 

KORA, Det nationale institut for kommuners og regioners analyse og forskning

Tine Rostgaard

Professor MSO

Evaluering og Innovation

Tlf: 42 74 34 45

E-mail: tiro@kora.dk

 

Røde Kors

Anne Lejback Jørgensen

Teamleder, Integrationsindsatsen

Tlf: 31 48 70 68

E-mail: anjor@rodekors.dk

 

Caroline Kjærgaard

Frivillig på integrationsområdet, Røde Kors Aalborg

Tlf: 51 88 61 92 

E-mail: carokjaergaard@gmail.com

 

Ældresagen

Torben Færk 

Foreningskonsulent, Frivilligafdelingen

Tlf: 28 10 48 45

E-mail: tf@aeldresagen.dk

 

Mona Kristensen

Bestyrelsesmedlem, Ældre Sagen Aalborg

Tlf: 25 85 02 05

E-mail: Mokri4@gmail.com

 

Dansk flygtningehjælp

Jakob Myschetzky

Udviklingschef, Frivilligafdelingen

Tlf: 28 78 17 79

E-mail: jakob.myschetzky@drc.dk

 

Birthe Pedersen

Bestyrelsesmedlem, FrivilligAalborg

Tlf: 25 21 91 31

E-mail: rulle967@gmail.com

 

Aalborg Kommune

Denise Bakholm

Centerleder, Center for Tværfaglig Forebyggelse

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Tlf: 99 31 13 40

E-mail: deb-fb@aalborg.dk

 

Vibeke Byg

Sundhedsstrategisk konsulent, Ph.d., Kvalitets- og innovationsenheden

Ældre- og Handicapforvaltningen

Tlf: 99 31 54 04

E-mail: vbyg-aeh@aalborg.dk

 

Du kan finde yderligere oplysninger om hver enkelt projektdeltager her.